Pojištění nemovitosti je odlišné od pojištění domácnosti

Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti vás ochrání před finanční ztrátou v případě poškození či zničení vašeho majetku. Tato pojištění nejsou drahou záležitostí a přitom váš majetek kryje proti nejrůznějším možným rizikům, jako jsou riziko vloupání, požáru, úderu blesku, krupobití, povodně atd.

Pojištění  nemovitosti

Pojištění nemovitosti se vztahuje na stavbu jako takovou a ochránit jím můžete svůj dům či byt, garáž, sklep, bazén nebo jinou vedlejší stavbu.

Pojištění domácnosti 

Pojištění domácnosti se týká zařízení domácnosti, jako jsou např. nábytek, starožitnosti, elektronika. Vztahuje se i na stavební součásti domácnosti – kuchyňskou linku, vestavěnou skříň, plovoucí podlahu apod.

 

Jak uzavřít pojištění online 

Uzavřít pojištění pro váš domov je jednoduché a zabere vám to pár minut. Stačí vyplnit do našeho formuláře základní informace a pak si vybrat z nabídky pojišťoven. Současně si můžete vybrat i z široké nabídky připojištění. Pokud si s čímkoli nebudete vědět rady nebo v případě jakýchkoli dotazů se neváhejte na nás obrátit. Naši odborníci na pojištění vám rádi pomohou.

 

Nabídky jednotlivých pojišťoven se různí nejen podle ceny pojištění, ale dále také např. podle možností připojištění, výše limitů pojistného plnění pro jednotlivá rizika, výčtem rizik a mírou spoluúčasti. V případě pojištění domácnosti se pojišťovny od sebe liší také definicí vybavení domácnosti, tedy co se za vybavení domácnosti považuje a co nikoli. Před sjednáním pojištění proto doporučujeme prostudovat si pojistné podmínky vybrané pojišťovny.

 

Více informací o pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti najdete dále. Dozvíte se zde, jaký je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti, co je z kterého pojištění kryto i pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven.

 

Naše společnost působí na trhu v oblasti pojištění více než tři roky. Během této doby jsme se zařadili mezi přední poskytovatele online pojištění u nás. Nabídka našich služeb je orientována na klienta. Zahrnuje velký výběr produktů, jednoduché a rychlé vyřízení pojistky včetně komfortního servisu, spolehlivé řešení pojistných událostí. U nás si můžete pojistit nemovitost a domácnost proti všem rizikům a za nejnižší ceny na trhu.  

 

Pojištění nemovitosti

Předmětem pojištění nemovitosti, jak napovídá název, je nemovitost jako taková, tedy stavba. Může jím být dům, rodinný dům, byt, rekreační objekt – chata či chalupa.

 

Současně s nemovitostí lze pojistit vedlejší objekty, jako jsou bazén, garáž, oplocení, hospodářská budova atd. Záleží na konkrétní pojišťovně, které objekty jsou pojistitelné.

 

Kromě vedlejších staveb lze současně s nemovitostí pojistit i tzv. zvláštní zařízení, jako např. tepelná čerpadla, klimatizační vzduchotechniku, solární tepelné panely, fotovoltaické panely apod. Opět však záleží na konkrétní pojišťovně.

 

Jak vedlejší tak zvláštní zařízení není možné pojistit samostatně, aniž by bylo sjednáno pojištění nemovitosti. Výjimkou je u některých pojišťoven garáž.

 

Nač se lze pojistit

Rizika, která pojišťujete, se budou lišit od typu pojištění. Rizika, která jsou kryta vždy, jsou živelné pohromy (výbuch, požár, úder blesku, pád letadla a některé další). Další rizika, jako jsou povodeň, záplava, záplava vodou z vodovodního potrubí, vichřice či pád stromu, je většinou třeba připojistit. Výčet všech pojistných rizik najdete vždy v pojistné smlouvě.

 

Výše pojistného se bude odvíjet o výše pojistné částky. Čím vyšší bude pojistná částka, tím vyšší bude pojistné a naopak. Při stanovení pojistné částky je třeba dbát na to, aby nedošlo ani k podpojištění ani nadpojištění.

 

Nadpojištění nastane tehdy, je-li nemovitost pojištěna na vyšší částku, než je její skutečná hodnota. V případě pojistné události však pojišťovna vyplatí pojistné plnění maximálně do výše skutečné hodnoty, bez ohledu na to, že jste platili vyšší pojistné. Nadpojištěním tedy nic nezískáte.

 

Podpojištění nastane tehdy, je-li nemovitost pojištěna na částku nižší, než je její skutečná hodnota. Ušetříte sice na pojistném, ale v případě pojistné události můžete splakat nad výdělkem. Pokud pojišťovna zjistí, že byla nemovitost podpojištěna, nebudete plně odškodněni. Pojistné plnění bude zkráceno poměrem podpojištění. Plně odškodněn totiž může být ze zákona pouze ten, kdo je plně pojištěn.

 

Pojištění domácnosti

 

Předmětem pojištění je domácnost, to znamená vybavení nemovitosti. Pojištění se tedy  vztahuje  na zařízení typu nábytek, starožitnosti, koberce, elektronika atd. Týká se i stavebních součástí domácnosti typu kuchyňská linka, plovoucí podlaha, vestavěné skříně, tapety apod.

 

Výčet věcí, které pojišťovna považuje za základní vybavení domácnosti, a na které se tudíž pojistka vztahuje,  najdete v pojistných podmínkách konkrétní pojišťovny. V tomto se jednotlivé pojišťovny od sebe mohou lišit, proto doporučujeme věnovat pojistným podmínkám náležitou pozornost.

 

Kromě základního vybavení domácnosti si můžete pojistit i další jednotlivé konkrétní předměty, např. nějakou cennou sbírku. Tyto předměty, které se nepovažují za základní vybavení domácnosti, však nelze pojistit samostatně, aniž by bylo uzavřeno pojištění domácnosti.

 

Pojišťovaná domácnost se může nacházet v bytě, domě, v chatě či chalupě, v garáži nebo i jiné nemovitosti. Může být také v části nemovitosti, tzn. na půdě či ve sklepě.

 

Pojistit domácnost můžete jak z titulu jejího vlastníka tak i nájemce.

 

Pro sjednání pojistky není zapotřebí znalecký posudek ani prohlídka domácnosti pracovníkem pojišťovny. Výjimkou jsou případy, kdy se uzavírá nadstandardní pojištění na vysoké pojistné částky.

Nač lze domácnost pojistit? 

Rizika, na která se pojištění vztahuje, se mohou u jednotlivých pojišťoven lišit. Základní dělení je na riziko krádeže věcí a na riziko živelné zkázy – tj. škody vzniklé v důsledku požáru, výbuchu plynu, úderu blesku, povodní, záplav, pádu stromu či letadla atd. Nejčastěji jsou z pojištění domácnost kryty škody způsobené požárem, úderem blesku, výbuchem, krupobitím, vichřicí, záplavou, povodní, tíhou sněhu nebo námrazy, vodovodní a kanalizační škodou, poškozením potrubí nebo topných těles, nárazem nebo zřícením letadla, nárazem dopravního prostředku či jeho nákladu, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, sesuvem půdy, zřícením skal nebo zemin, sesuvem nebo zřícením lavin a zemětřesením. Výčet rizik konkrétní pojistky najdete v pojistných podmínkách, kterým je proto třeba věnovat pozornost.

 

Základní pojištění domácnosti lze rozšířit o připojištění dalších rizik. Nejčastějšími připojišťovanými riziky jsou krádež a vandalismus, pojištění odpovědnosti vlastníka nemovitosti a pojištění odpovědnosti členů domácnosti za škody.

 

Na co si dát u pojištění pozor

Aby vám v případě škodní události byla pojišťovnou vyplacena náhrada, kterou očekáváte, je třeba mít pojištění správně nastaveno. Nejčastějšími chybami, kterých se lidé v souvislosti s pojištěním domácnosti dopouští, jsou tyto:

 

 

  • Mylná představa o typu pojištění

 

Nejčastěji při jednání s pojišťovnou o odškodnění v případě škodné události dochází k rozčarování z důvodu, že si majitel nemovitosti spletl při uzavírání pojistky pojištění nemovitosti s pojištěním domácnosti.

 

Např. pokud vám úder blesku zničí ledničku, pračku, počítač či jiné elektrospotřebiče, může vám pojišťovna plnění poskytnout z pojištění domácnosti. Pojištění nemovitosti se na movité vybavení domácnosti nevztahuje.

 

Komplexní ochranu domova máte tedy pouze tehdy, pokud jste si uzavřeli jak pojištění nemovitosti tak pojištění domácnosti.

 

 

  • Nedostatečné pojištění co do rozsahu rizik

 

Nejzákladnější pojištění domácnosti bude sice nejlevnější, ale většinu rizik vám nepokryje. Nejspíše vaši domácnost neochrání před škodami způsobenými krádeží či vandalismem, povodněmi a záplavami atd.

 

Při výběru pojištění proto dobře zvažte, jaká veškerá nebezpečí vašemu domovu hrozí a pojistěte se pro nim. Ušetřit pár korun na pojistném se vám může totiž nevyplatit.

 

  • Podpojištění

 

Tím, že si domácnost pojistíte na částku nižší, než je její skutečná hodnota, sice ušetříte na pojistném, ale v případě pojistné události  bude pojišťovna platit jen do výše sjednaných limitů.

 

K podpojištění může dojít, aniž byste si to uvědomili, i z důvodu zastaralé pojistky. Pokud máte pojištění domácnosti uzavřeno už pár let, zkontrolujte si, zda jsou pojistné částky aktuální. Možná se hodnota vaší domácnosti od doby uzavření pojištění zvýšila pořízením nového vybavení.

 

  • Podcenění asistenčních služeb

 

Asistenční služby jsou v dnešní době už součástí většiny pojištění. Také u pojištění domácnosti máte nárok na pomoc v určitých situacích zdarma. Součástí asistenčních služeb u pojištění domácností bývají zpravidla zámečnické práce, práce řemeslníka na odstranění závady v domácnosti či náhradní ubytování.

 

Záleží na typu pojištění a na pojišťovně, jaké asistenční služby vám k pojištění domácnosti nabízí. Případně je možné si za asistenční služby k pojištění připlatit.

 

Pokud k pojištění domácnosti máte asistenční služby, pak je doporučujeme využívat. Ušetříte si tak nejen peníze, ale i starosti.   

Kalkulačka pojištění nemovitosti

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:


Ve zkratce

26.6.2017: Hypotéky v květnu 2017 GOFI indexy
Indexy s nižším LTV se změnily o pár setin nahoru. Naopaj indexy s vyšším LTV znatelně. Index GOFI 85 přidal 16 setin na 2,86%. Index GOFI 90 přidal 7 setin na 2,93%. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy. Vývoj hypotečních sazeb v květnu...

10.6.2017: Průměrná mzda v oboru nemovitosti v 1.čtvrtletí 2017
Průměrná mzda vzrostla o 1134 Kč neboli 4,8% meziročně, reálně pak  +2,3% na 24849 Kč. Pracovníků bylo meziročně o 0,8tis. více neboli +1,7% na 44, 2 tis. osob. Průměrná hrubá mzda v národním hospodářství ČR pak vzrostla o 5,3%, reálně pak +2,8% na 27889 Kč. Medián mezd...

8.6.2017: Čínský CIC holding koupil v Evropě nemovitosti za 12 mld. eur
A sice firmu pronajímající skladové a logistické areály v 17 zemích - Logicor od firmy Blackstone. Součástí portfolia je např. skladový areál Amazonu u Prahy a dalších téměř 14 mil. čtverečních ploch. Ptravděpodobně se jedná o jeden z kroků k realizaci nové podoby projektu...

7.6.2017: Vývoj hypoték v dubnu 2017, GOFI indexy
Index GOFI 70 přidal na 2,08% p.a. Index GOFI 80 má hodnotu 2,12%. Index GOFI 85 vzrostl na 2,42% p.a, index variabilních hypoték GOFI VAR 70 stagnoval na 2,47% p.a. Analýzu provádí firma GOLEM FINANCE. Vývoj hypoték v březnu 2017 GOFI indexy. Vývoj na trhu hypotečních sazeb v dubnu...

15.5.2017: Tržby realitních kanceláří a dalších v segmentu nemovitostí v 1.čtvrtletí 2017
Reálné očištěné tržby realitních kanceláří a správcovských firem klesly meziročně o 0,1% (bez očištění +1,2%). V oblasti pronájmu tržby vzrostly o 2,6% (bez očištění +3,9%). Celý segment nemovitostí vykázal přírůstek 1,8% (bez očištění +3,1%). Vývoj tržeb v...

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@nemovitosti.org | Export z realitních software

Hledej:

 

Nemovitosti